Que és un pla d’igualtat de gènere?

women-g4aa4c2516_1920 (1)

Què és un Pla d’Igualtat de gènere?

Un pla d’igualtat de gènere és un conjunt de mesures adoptades després de realitzar una diagnosi de la situació en una entitat amb l’objectiu d’aconseguit la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. Totes les empreses de més de 50 treballadors han de disposar del seu pla intern d’igualtat de gènere.

En aquest sentit, el marc polític i normatiu avala, promou i orienta aquestes polítiques d’igualtat de gènere, que busquen l’erradicació de les desigualtats, discriminacions i violències de gènere i sorgeixen i tenen un llarg recorregut gràcies a la incidència constant dels moviments feministes i LGTBI+ segons l’art. 46 de la Llei orgànica 3/2007 per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes

La comissió encarregada de consolidar el pla d’igualtat, haurà de fixar uns propòsits a assolir i també haurà de definir les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels propòsits fixats.

Per assolir els objectius fixats, els plans d’igualtat han de contemplar les següents matèries:

 • matèries d’accés a l’ocupació
 • classificació professional
 • promoció i formació
 • retribucions
 • ordenació del temps de treball
 • la conciliació laboral, personal i familiar
 • prevenció de l’assetjament sexual
 • assetjament per raó de sexe

Com beneficia un pla d’igualtat?

Legislació

Compliment de la normativa establerta

Imatge

 • Consolida la cultura de l’entitat
 • Millora la imatge corporativa
 • Augmenta la reputació i el prestigi

Recursos humans

 • Millora l’ambient laboral
 • Disminueix l’absentisme laboral i la rotació de les persones
 • Reté el talent

Productivitat

 • Millora la competitivitat en concursos públics
 • Afavoreix la productivitat
 • Incrementa la qualitat

Responsabilitat social

 • Compromís de l’empresa amb la societat
 • Aporta ètica corporativa
 • Fomenta la Responsabilitat Social Empresarial
Les teves dades, les teves normes!
Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Tingueu en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.
Skip to content