Termes i condicions de compra

Totes les operacions que realitzi amb www.entrem.coop, estan subjectes als “Termes i condicions de compra” exposades en aquest document. Si algun aspecte no estigués contemplat en aquest document, aquest serà regulat segons la legislació vigent. La comanda formulada pel client implica el seu acord i acceptació dels presents “Termes i condicions de compra”. Cap estipulació feta pel client sobre aquestes condicions pot diferir de les establertes per Entrem.coop.

Tota la informació que figura a la pàgina web www.entrem.coop referent als articles, les seves característiques, preus i condicions de compra incloent les formes i condicions d’enviament i pagament podran ser modificades per Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral en qualsevol moment i sense previ avís. Alguns aspectes dels “Termes i condicions de compra” podran ser canviats per conveni especial entre el client i Entrem sempre sota el consentiment d’Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral.

1. Procés de compra 

La realització d’una comanda a www.entrem.coop suposa l’acceptació per part del client d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta pel client podrà diferir de les d’Entrem si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit per Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral.

Una comanda no és definitiva fins que és acceptada per Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral.

S’entén que el client, en el moment de realitzar la comanda, ha llegit, entès i acceptat lliurement les presents condicions marcant la corresponent casella disponible a aquest efecte.

Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral es reserva el dret d’acceptar o denegar, segons el seu propi criteri, qualsevol sol·licitud de compra, ampliació, renovació, modificació o canvi de qualsevol dels articles exposats a la seva pàgina web.

El client afirma que les seves dades personals, de pagament i d’enviament proporcionades a www.entrem.coop són reals i fiables. En cas que Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral comprovés que alguna o part d’aquestes dades fossin falses, la compra serà automàticament anul·lada i el client no podrà reclamar cap devolució referent a les despeses derivades de la gestió.

En cas que el client proporcioni les dades d’una tercera persona o entitat en fer la compra, el mateix client serà l’únic responsable que aquesta tercera persona o entitat conegui i accepti expressament aquesta situació. Tota la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se per aquest fet recauran totalment sobre el client, eximint a Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral de qualsevol responsabilitat.

Qualsevol indicació o consulta que el client realitzi en els apartats destinats a comentaris a la comanda o comunicacions posteriors seran preses com a merament informatives i no condicionaran en cap cas la compra efectuada (els articles demanats, la forma de pagament, els terminis d’enviament, el lliurament i, per extensió, qualsevol de les presents condicions de compra).

Així mateix Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral es reserva el dret a retenir una comanda a l’espera de qualsevol informació que necessiti el client. Els terminis d’enviament s’endarreririen en relació el temps que transcorri abans que el client respongui.

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïdes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per formalitzar-la correctament:
1. – Comprovació de les dades de facturació.
2. – Comprovació de l’adreça d’enviament.
3. – Selecció de la forma de pagament.
4. – Efectuar la comanda (comprar).

Comandes (sol·licituds de compra)

Tota comanda realitzada a la web de www.entrem.coop s’entendrà com a sol·licitud de compra en ferm pel client. En un màxim de 24-72 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant l’estat de la comanda i la data d’enviament i/o entrega aproximada.

2. Preus

Els preus dels articles publicats a la pàgina web són vàlids excepte en cas d’error tipogràfic i únicament per comandes realitzades a través de la web www.entrem.coop. Tots els preus són amb l’IVA inclòs. Les despeses d’enviament i instal·lació no estan inclosos.

El preu dels articles així com qualsevol de les seves característiques podran ser objecte de revisió per part d’Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral en qualsevol moment sense tenir l’obligació de notificar aquestes modificacions al client per mitjans que no siguin l’exposició d’aquests canvis a la seva pàgina web. D’altra banda, un cop efectuada la compra d’un article, Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral es compromet a mantenir el preu vigent al client en el moment que realitzi la comanda.

Els preus que Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral mostra a la seva pàgina web www.entrem.coop inclouen el 21% d’IVA (impost sobre el valor afegit) i és aplicable únicament als clients que resideixin actualment en les zones d’aplicació específiques per aquest impost que la situació del client així ho requereixi, respectant en qualsevol cas, les lleis espanyoles i europees referents a aquest. A part dels impostos en la venda, els sistemes duaners de cada país imposar les càrregues impositives corresponents.

A causa del seu règim fiscal especial, són considerats territoris extracomunitaris els àmbits geogràfics corresponents a Canàries, Ceuta i Melilla. Per tant les compres realitzades per residents d’aquests territoris estan exempts del pagament de l’IVA (les despeses d’oficina de duanes i els impostos d’importació no estan inclosos en el preu de l’article ni el preu d’enviament).

3. Pagaments

El pagament dels productes s’efectuarà mitjançant alguna de les següents formes de pagament: amb targeta de crèdit/dèbit, transferència prèvia a l’enviament o en efectiu en cas de recollir la comanda a la seu d’Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral. El client és responsable del pagament de factures encara que un tercer intervingui en nom del client, per tant la responsabilitat en facilitar les dades d’autenticació, accés o identificació a un tercer és exclusivament del client.

En cas que es produís alguna devolució d’un càrrec efectuat a la targeta de crèdit i la causa de devolució no és per error directament imputable a Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral, l’import cobrat al client tindrà una tarifa addicional d’un 5% sobre el valor de l’import retornat, que confirmaran les despeses ocasionades tant de comissions bancàries com de gestió del cobrament. Aquest import serà cobrat al client en els terminis i formes que www.entrem.coop consideri oportuns.

En qualsevol cas Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral es reserva el dret a declinar una comanda o modificar la forma de pagament segons consideri oportú. El client rebrà per correu electrònic, juntament amb la sol·licitud de la seva comanda, la informació necessària per poder realitzar la transferència o l’ingrés per l’abonament corresponent.

En el moment d’efectuar el pagament el client haurà d’indicar en el concepte del document bancari el número de comanda, incloent-hi també, si és possible, el seu nom i cognoms. Haurà de realitzar l’ingrés o transferència durant els 5 dies posteriors a la data de sol·licitud de la comanda per evitar problemes en la seva validació i localització.

Les transferències dins el territori espanyol solen trigar 1 o 2 dies en fer-se efectives. En qualsevol cas, no es considerarà efectiva la comanda fins que el nostre departament de gestió tingui la confirmació bancària del pagament.

El pagament de l’import de la compra ha de ser rebut per Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral lliure de comissions bancàries o altres despeses derivades de la transacció.

A més del que disposa l’apartat anterior, s’ha de tenir en compte de realitzar el pagament de les seves compres en EUROS i que totes les possibles comissions bancàries de canvi de moneda aniran a càrrec del client.

En realitzar una transferència internacional, el client haurà d’indicar sempre al seu banc que serà ell qui es farà càrrec de les comissions bancàries i despeses derivades de la transacció. Si no és així, Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral pot aturar l’enviament de la seva comanda en no rebre la quantitat íntegra de l’import de la compra.

3.1 Pagament amb targeta

En el pagament mitjançant càrrec en targeta de crèdit, l’operació és autoritzada per l’entitat emissora de la targeta del client mitjançant connexió a través de la passarel·la de pagament amb l’aplicació STRIPE. El client accedirà a un entorn controlat en el qual proporcionarà directament a l’entitat bancària les dades de la targeta i el connectarà amb el seu banc/caixa per autoritzar l’operació. D’aquesta manera el pagament s’efectuarà de forma directa, legítima i segura mantenint la privacitat de la informació de la targeta en tot moment. La confidencialitat de les seves dades està plenament garantida, tant pel que fa a les seves dades personals com als de les targetes de crèdit per a la realització dels pagaments. Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral no emmagatzema cap informació de la targeta a la seva web, ja que tota la informació de la targeta s’introdueix directament al TPV virtual.

Atès que la legislació específica de cada país respecte a les responsabilitats del client sobre el pagament dels productes adquirits mitjançant el pagament per targeta de crèdit poden diferir de les espanyoles, únicament els clients residents en territori espanyol podran abonar les seves compres mitjançant aquesta forma de pagament. S’admet el cobrament a través de la majoria de targetes de crèdit (VISA i MASTERCARD).

El frau amb targeta de crèdit és un delicte i www.entrem.coop prendrà accions judicials contra tot aquell que realitzi o intenti fer una transacció fraudulenta o estafa.

3.2 Pagament amb transferència bancària

Les transferències s’han de fer a www.entrem.coop al nostre número de compte bancari. Per facilitar el seguiment, si us plau, indiqui’ns en el concepte de la transferència el número de comanda de la qual vol realitzar el pagament. És fonamental que recordi això, ja que www.entrem.coop reconeixerà i localitzarà el pagament mitjançant aquest número de comanda. En ofertes que estan condicionades a certes dates, el pagament s’haurà de rebre en les dates establertes, si no, no serà vàlid.

3.3 Pagament en efectiu

El client pot abonar l’import de la compra en metàl·lic, només quan l’usuari indiqui en el procés de compra que recollirà els productes comprats a les oficines centrals d’Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral. En cap cas es podrà pagar amb xec bancari ni amb targeta bancària, pagaments entre dispositius mòbils o similars.

4. Enviaments

Les despeses d’enviament s’inclouen a part al final de la comanda i seran d’import variable segons la destinació. Els enviaments es faran habitualment mitjançant MISSATGERIA a determinar, segons la destinació designada lliurement per l’usuari.

El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició del client i aquest hagi signat el document de recepció d’entrega. Correspon al client verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció d’entrega.

Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral no es compromet a realitzar cap enviament urgent. Els terminis de lliurament oferts per www.entrem.coop són a títol orientatiu i Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral s’esforçarà a complir-los. Tanmateix, la seva demora no implicarà l’anul·lació de la comanda ni indemnització. Qualsevol clàusula de penalització per retard introduïda pel client en la seva comanda queda sense efecte per l’aplicació del punt 1 d’aquestes condicions legals.

Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral no pot garantir l’estoc permanent dels productes oferts, poseu-vos en contacte amb nosaltres per confirmar estoc. Els terminis de lliurament són vàlids a partir de la confirmació d’estoc.

www.entrem.coop tractarà d’enviar sempre els productes per transport d’àmbit nacional. No obstant això, es reserva el dret de enviar-los pel mitjà que consideri oportú si així fos necessari per complir els seus compromisos. El preu de l’enviament de la comanda estarà reflectit a l’hora de realitzar el mateix.

Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral es reserva el dret d’enviar les comandes per terminis. En aquest cas les despeses d’enviament a partir del segon termini seran a càrrec d’ Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral. En el cas que es produís trencament d’estoc d’algun producte (més de 30 dies des de la data de comanda), el nostre departament d’atenció al client, advertirà al client donant la possibilitat d’anular la comanda o canviar-la.

Contacta amb nosaltres per disposar de les taules de preus d’enviament dels nostres productes.

5. Dret a desistiment

L’usuari disposa d’un termini de catorze dies naturals, a comptar des de la data de recepció del producte, per retornar-lo (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març). Tret que la devolució s’efectuï per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament, les ha d’assumir l’USUARI. Cal retornar el producte en el seu embalatge original i en perfecte estat i, en cas de prestació d’un servei, des del mateix dia en que s’hagi activat i/o descarregat.

El dret de desistiment no es pot aplicar en els següents casos:

 • Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
 • Quan el producte estigui obert sense poder demostrar que no s’hagi utilitzat.
 • Si els embalatges del producte no són els originals i aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original s’ha de protegir de manera que es rebi en perfectes condicions, i queda prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives.
 • Quan es tracti de productes personalitzats o els quals, per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes a l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març.
 • En el subministrament de productes el preu dels quals depengui de fluctuacions de mercat financer que Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
 • En el subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions de l’USUARI o clarament personalitzats.
 • En el subministrament de productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, com ara productes alimentàris.

Tota devolució haurà d’estar prèviament autoritzada per Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral. Per això el client haurà de demanar a www.entrem.coop  l’autorització corresponent per realitzar la devolució, mitjançant un correu electrònic a info@entrem.coop indicant el motiu de la devolució i el número d’albarà o factura.

Una vegada que el client hagi rebut l’autorització farà arribar els productes a la direcció especificada per www.entrem.coop. La devolució s’ha de fer a l’adreça Camí d’en Morató, 7 08720 Vilafranca del Penedès. Les despeses de l’enviament aniran a càrrec del client.

6. Garanties

Tots els productes comercialitzats per Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral gaudeixen del període de garantia exposat en el producte o la que estableix el fabricant (en aquest cas és el fabricant l’encarregat de suportar la garantia dels mateixos).

La garantia cobreix tant el servei tècnic com les peces a substituir, exceptuant aquells casos en què www.entrem.coop o el fabricant estipulin altres termes. La garantia quedarà invalidada sota les següents circumstàncies:

 • Cops i/o transport inadequat.
 • No atenir-se a les instruccions d’ús i maneig.
 • Instal·lacions defectuoses i/o errors d’instal·lació.
 • Instal·lació i/o connexió d’elements perifèrics no compatibles amb el producte.
 • Tensió d’alimentació incorrecta.
 • Manipulació del producte per personal diferent del servei tècnic del fabricant o manipulació de qualsevol precinte o etiqueta d’identificació/control.
 • Danys deguts a fenòmens o catàstrofes naturals com tempestes, inundacions, llamps, terratrèmols, incendis, etc. (afectin o no al subministrament elèctric).

www.entrem.coop es compromet a agilitzar el més urgent possible les reparacions, sempre depenent del servei tècnic del fabricant. La classificació de l’avaria i si queda o no coberta per la garantia, correspondrà a Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral o al servei tècnic del fabricant.

Tota reparació haurà d’estar autoritzada per www.entrem.coop o el fabricant. Per això el client haurà de demanar la corresponent autorització a Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral mitjançant correu electrònic a info@entrem.coop indicant, el més detalladament possible, el problema que presenta el producte.

Totes les intervencions en període de garantia es realitzaran a les instal·lacions que www.entrem.coop o el fabricant considerin oportunes.

Una vegada que el client hagi rebut l’autorització haurà embalar correctament els productes i els farà arribar a la direcció especificada per Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral o el fabricant. Les despeses d’aquest transport correran a càrrec del client.

Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral retornarà el producte al client una vegada reparat:

 • A ports pagats estant en garantia (depenent del fabricant)
 • A ports deguts si està fora de garantia (afegit a l’import de la reparació)
 • Amb transferència prèvia de 30 € (en concepte de despeses de verificació) si encara estant en garantia no presentava cap avaria més les despeses d’enviament
 • Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral manifesta i garanteix que pot vendre productes propis i de tercers a través de la seva pàgina web entrem.coop i que està en possessió dels suficients mitjans (tant en equipament tècnic com en disposició de serveis) per al complet procés de venda.

Les minves en funcionalitat dels articles, a causa de les limitacions de concepció dels mateixos, de la seva ubicació o de la seva instal·lació també estan excloses de la cobertura d’aquesta garantia.

Els productes disposen de la garantia que ofereix el fabricant en cada cas. La cobertura d’aquesta garantia dependrà igualment del fabricant i del model de producte. En última instància serà d’aplicació l’establerta per les lleis espanyoles.

Qualsevol oferta tant per Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral pel fabricant del producte deixarà de ser efectiva si el personal d’ Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral comprova la manipulació per part del client de les característiques del producte, el seu desmuntatge o en cas de trencament dels precintes de seguretat disposats a aquest efecte.

El client serà responsable, llevat que s’estipuli el contrari entre les parts, de les despeses de transport, telefòniques, de gestions i altres derivades de devolucions o reclamacions durant el període de garantia.

En qualsevol cas, Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral es reserva el dret de no acceptar la devolució d’un producte depenent de l’estat en què sigui retornat.

Els riscos sobre la integritat dels productes es transfereixen al client en el moment del lliurament al seu destí. El client es compromet a la custòdia i conservació dels productes i, si cal, a subscriure les assegurances pertinents per tal de cobrir els desperfectes i sinistres susceptibles de ser ocasionats als productes.

Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral garanteix que les transaccions d’informació efectuada a través dels formularis de les pàgines de comandes són totalment segures dins de l’actual marc tecnològic. En els formularis de compra, totes les operacions que impliquin la transmissió de dades personals, bancàries o de targetes de crèdit es realitzen utilitzant un entorn segur. www.entrem.coop utilitza un servidor amb encriptació basat en la tecnologia d’alta seguretat SSL (“Secure Socked Layer”) de 128 bits per la qual cosa tota la informació que el client ompli en els formularis viatge xifrada a través de la xarxa de forma més segura.

7. Limitació de responsabilitat

La informació subministrada en aquest lloc per Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral és a títol informatiu i per tant Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral no accepta cap responsabilitat sobre el seu contingut (com podria ser l’adequació d’un producte per a un determinat propòsit). Així mateix, www.entrem.coop no garanteix que la informació subministrada en aquest lloc sigui totalment fiable, completa i actual.

Excepte en els casos en què s’indiqui expressament, ni Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral ni cap dels seus directors o empleats seran responsables dels possibles danys derivats de l’ús d’aquest lloc. En concret no seran responsables dels possibles danys causats a persones i/o coses, ni de la pèrdua total o parcial de dades i informació, ni de les despeses i/o pèrdues de beneficis que es puguin produir per l’ús dels productes que comercialitza Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral.

Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral no és responsable dels continguts d’altres pàgines web enllaçades a aquest lloc. Els riscos derivats de la consulta de tals pàgines corresponen exclusivament al client que s’haurà de regir pels termes i condicions d’utilització de les mateixes.

Els preus, les característiques i la disponibilitat dels productes comercialitzats per www.entrem.coop poden variar sense previ avís.

8. Força major

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

9. Submissió

Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral espera que els desacords que puguin sorgir es resolguin de manera amistosa. Quan això no sigui possible, el client es sotmet expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals que corresponguin per a la seva resolució.

Les teves dades, les teves normes!
Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Tingueu en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.
Skip to content